Trondheim Consulting på 45 sekunder

JANUAR

Trondheim Consulting starter samarbeid med Innoteam
De to firmaene har så mye til felles at det var naturlig å se nærmere på hvilket potensial som kunne ligge i et samarbeid. Nå har dette konkretisert seg i form av en samarbeidsavtale. Trondheim Consulting flytter nå inn hos NTNU Accel i Trondheim. Dermed blir vi samlokalisert med Innoteam, og samtidig blir vi del av et større innovasjonsmiljø. Vi tror dette vil styrke profilen til begge firmaene og gi grunnlag for økt aktivitet. Trondheim Consulting håndterer i dag en portefølje på tre start-ups, og nå blir forholdene lagt vel til rette for mer.

Samtidig står firmaet støtt innen olje og gass, et marked vi ikke har tenkt å trekke oss ut av. Tvert imot – dette er en næring som kommer til å være betydelig i mange år framover. Med tretti assosierte konsulenter kan vi tilby stor bredde, særlig innrettet mot teknisk sikkerhet og prosess.

 

 

DESEMBER

Risiko og oppstartsbedrifter
Å etablere en bedrift er en risikoaktivitet. Mange oppstartsbedrifter avvikles det første året, og etter fem år er det de færreste som fortsatt eksisterer. Likevel er det en jevn strøm av modige mennesker som våger spranget. Fordi det er så ufattelig givende. Og: fordi man er villige til å ta risiko. Som samfunn har vi kommet oss dit vi er fordi mennesker alltid har vært villige til å ta risiko. Av og til kommer påstanden om at hvis man bare har trua og står på, så vil man lykkes. Det er dessverre ikke riktig. Det hjelper ikke å ha trua, hvis det man har trua på ikke holder, hvis man jobber med et produkt som ikke markedet vil ha. Og det hjelper ikke å stå på hvis metodene er feil, eller man arbeider seg i gal retning. Derfor må man på et eller annet tidspunkt våge å investere tid og penger for å jobbe fram relevant kunnskap om markedet og gode beslutninger om metoder. Man må altså putte ressurser inn i noe som kanskje ikke vil lykkes. Man må ta risiko. Det er ingen veg utenom. Det går likevel an å gjøre noe med hvor stor risiko man tar. Risiko kan styres. Lista kan gjøres lang, men om de tre punktene nedenfor er på plass, da ligger mye til rette for suksess.

  • Betalingsvillig marked: Det må finnes et marked. Det er et absolutt krav. Det er nødvendig å skaffe tilstrekkelig trygghet for dette. Markedsrisikoen må utforskes.
  • Relevant produkt: Å sette seg bak lukkede dører for å utvikle det perfekte produkt eller tjeneste kan innebære stor risiko. Man må ut; tidlig brukerinvolvering har mer enn én gang ført til nødvendig kursendring, og at man ender opp med noe som noen faktisk vil ha og betale for.
  • Kompetent team: Den ensomme gründeren som gjør suksess er sjelden. Sterke team har større sannsynlighet for å lykkes. Ved å danne et team oppnår man også risikodeling, og oppstartsbedriften får større ressurser å arbeide med. Hvis man går fra å være én til kanskje fire vil man oppleve en ny hverdag. Og det er bedre å eie 10% av en suksess enn 100% av noe som feilet.

Og så er det jo kapital, som de fleste oppstartsbedrifter behøver på et eller annet tidspunkt. Men hvis ikke de tre punktene ovenfor er tilfredsstillende håndtert vil det vise seg vanskelig å hente inn kapital. Og grunnen er – gjett – risiko. En investor kan gjerne tolerere at det ene punktet er svakt definert. Men hvis mer enn ett punkt er svakt er det vanligvis ikke noe kapital å hente. Men blir sendt hjem med oppgave å redusere bedriftens risiko.

Hvordan skal bedriften beskytte sine immaterielle rettigheter (IPR)? Her er utfallsrommet stort. Noen bedrifter har patent, men går likevel under. Andre har ingen form for beskyttelse, men lykkes. Noen oppstartsbedrifter har en stor IPR-risiko, og da kan god risikostyring være avgjørende for bedriftens fremtid.

Risikostyring er ikke bare noe for etablerte bedrifter og offentlig sektor. Ved bruke metoder fra risikostyring kan oppstartsbedrifter berede grunnen for egen suksess.

 

NOVEMBER

Barrierer – hva er det egentlig?
Petroleumstilsynets treminutters video om barrierer går rett på sak, og gir en fin introduksjon.

 

OKTOBER

Her er vi på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/11298786/

 

SEPTEMBER

Solan linjeforening ved NTNUs Entreprenørskole inngår samarbeid med Trondheim Consulting
Mye av virksomheten til Trondheim Consulting handler om innovasjon og forretningsutvikling. Da er det gledelig og motiverende å få samarbeide med Solan linjeforening ved NTNUs Entreprenørskole. Vi sponser foreningen i form av gratis veiledning og coaching til medlemmene. Slik får vi lov til å gi et lite bidrag som vi håper og tror kan hjelpe student-startups på vegen mot suksess. Dette er helt nytt – det er litt uklart hvor det bærer og hvilke prosjekter og idéer som kommer på bordet. Vi ser fram til en spennende tid. Dette kan jo føre til så mangt!

AUGUST

Olje og gass
Trondheim Consulting kan velge blant mer enn 30 konsulenter fra de fleste offshore ingeniørdisipliner når vi setter sammen team. Vi har selvgående og erfarne seniorer som tar føring. Innen olje og gass kan vi bekle roller i hele verdikjeden; studier, EPCIC, drift, vedlikehold og teknisk integritet. Og vi trives på begge sider av bordet. Vi har oppfølgerkompetanse, og kan inngå i team på operatørsiden. Vi har også engineeringkompetanse, og kan bidra til at kontraktøren kommer opp med gode løsninger. Det er en klar styrke at oppfølgerteamet hos kjøper vet hvordan livet er på den andre siden av bordet – og omvendt; at engineeringteamet har erfaring med å sitte som mottaker og være den som skal drifte et anlegg etter at det er overlevert.

Forretningsutvikling
Vi har også oppgaver innen forretningsutvikling og innovasjon for andre. Pågående prosjekter er på teknologiområder som maskinsyn og automatisering, instrumenterte barrierer og risikostyring. Vi har kapasitet til å hjelpe flere med å ta gode tanker fra idéstadiet og frem til kommersialisering.

 

JULI

IT-sikkerhet
Det kommer stadige påminnelser om viktigheten av IT-sikkerhet. Påminnelsene kommer ofte gjennom massemedia som nyheter om at store selskaper som burde ha kunnskap og ressurser til å sikre seg bedre har forsømt seg. Enkle og opplagte tiltak som for eksempel å holde programvare oppdatert har ikke blitt gjennomført.

Grunnleggende tiltak innen IT-sikkerhet er ikke vanskelige å innføre. Med noen få og enkle grep kan man beskytte seg mot de aller fleste trusler. Dette gjelder for småbedrifter som oss selv, og det gjelder for store bedrifter. Og det gjelder for hver av oss som enkeltpersoner; hvis du leser dette har du antakelig en egen PC i tillegg til en jobb-PC. Det er en nyttig leksjon at man med enkle midler kan beskytte seg mot de aller fleste truslene.

Forsikringsbransjen sier gjerne som så:
– Synes du at forsikring er dyrt? Da skal du prøve en ulykke…
De har unektelig et poeng. Innen IT-sikkerhet kan man kanskje si noe sånt:
– Synes du at IT-sikkerhet er kostnader og merarbeid? Da skal du prøve hvordan det er å få alle filene dine ødelagte…

Det pleier ikke å være omtale eller lenker til blogginnlegg på hjemmesidene våre, men her følger et unntak. Les og lær!

https://safecontrols.blog/

Trondheim Consulting ønsker med det samme alle sine forbindelser en god og sikker sommer!

 

JUNI

Tilskudd fra Innovasjon Norge og Landbruksdirektoratet
Startups kan helt eller delvis drives gjennom Trondheim Consulting. Ulike innovasjonsaktiviteter; finansiering, forretningsutvikling, teknologiutvikling, partnerskap, kommersialisering, kundeorientering, prosjektledelse med mer, blir sett under ett. Det gir også risikoavlastning og lettelse i arbeidsbyrden. For mange startups er en slank organisering med kostnadsfokus helt nødvendig. Et annet viktig moment er å utvikle prosjektene i en retning slik at de møter behov som finnes i samfunnet – at man rett og slett jobber for å gjøre verden litt bedre. Hvis man kommer inn på et slikt spor er man godt i gang med å oppfylle viktige kriterier for softfunding, altså lån eller tilskudd fra offentlige institusjoner, også kjent som «snill kapital». Et utviklingsprosjekt som kjøres gjennom Trondheim Consulting er Safhar, avledet av Safe Harvesting. Målet med prosjektet er å utvikle et system som hindrer hendelser der rådyrkje drepes under slåtten. Bare i Norge drepes ca. 4 000 kje årlig på denne måten. Safhar-systemet kan på sikt videreutvikles til å bli en instrumentert barriere mot hendelser der mennesker lemlestes eller omkommer. Barrieretenkingen som er kjent fra petroleumsbransjen er direkte overførbar til andre sektorer, så som akvakultur og i dette eksempelet; landbruk. Safhar-prosjektet kjøres sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Safhar-prosjektet har nettopp har fått markedsavklaringstilskudd på 100 000 kr fra Innovasjon Norge og utredningsmidler på 500 000 kr fra Landbruksdirektoratet. Det er gledelig og motiverende.

 

KLIKK HER FOR TIDLIGERE OPPSLAG