Trondheim Consulting bistår i drift og vedlikehold av offshoreinstallasjoner. Vårt største prosjekt de siste par årene har vært utleie til et norsk oljeselskap, hvor konsulenten hadde fullt teknisk ansvar for barrierer og systemer for aktiv brannbekjempelse (deluge, CO2), passiv brannbeskyttelse, rømning/redning/evakuering (livbåter m.m.) og eksplosjonsbeskyttelse på en produksjonsplattform på norsk sokkel.

Vi er godt kjent med verktøy og systemer, så som SAP for vedlikeholdsstyring, PIMS for risikostyring, ARIS for prosesstyring, unntaksbehandling, utvikling og forbedring av programmer for forebyggende vedlikehold, og testing av komponenter og systemer som for eksempel delugeanlegg.

Den nødvendige offshoreerfaring er på plass. De nødvendige godkjenninger som sikkerhetskurs og helseattester er gyldige for å kunne garantere rask respons.