Trondheim Consulting AS er en global tjenesteleverandør innen teknisk sikkerhet, HAZID/HAZOP, risikostyring, tredjepartsvurderinger og verifikasjoner, teknisk integritet, innovasjon og forretningsutvikling med mer.

En konsulent fra Trondheim Consulting kan arbeide selvstendig, og går løs på oppgaven med et ønske om å betjene og avlaste. Selvstendigheten er balansert mot behovet for samhandling. Den
løpende kommunikasjon med kunden og andre involverte tilpasses. En konsulent fra Trondheim Consulting inntar kundens perspektiv, og søker løsninger som er i kundens interesse. Også dette hensynet balanseres mot noe annet; mot den verdien som ligger i å se saker med et friskt blikk, som ekstern part. Vi bistår med å sette riktig kurs, og er lojale overfor de mål og planer som settes. Og vi hopper ikke av! Vi henger på til det er bragt i orden.

Trondheim Consulting har etablert gode forbindelser til flere andre firmaer og til en rekke frittstående, erfarne konsulenter og rådgivere. Det gjør at vi kan tilby prosjektgrupper, rammeavtalebemanning etc. av betydelig størrelse og faglig bredde.

Sterke tegn i tiden er fokuset mot forenkling, kostnadseffektivisering og godt nok. Dette er nødvendige tilpasninger også for Trondheim Consulting, og vi bringer med oss gode holdninger på disse punktene. Vi hjelper til med å finne de riktige løsningene og å få disse på plass.

Trondheim Consulting AS er et norsk aksjeselskap, registrert i Foretaksregisteret. Firmaet har implementert et system for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i henhold til kravene i ISO 9001:2008. Firmaet er pre-kvalifisert leverandør til norsk og dansk olje- og gassindustri, og har Achilles JQS kvalifikasjonssertifikat.

jqs-supplier-logo-stamp