Tredjepartsvurderinger og verifikasjoner kan være aktuelt i mange situasjoner. Noen vanlige tilfeller er:

  • design av tekniske anlegg, hvor det er ønskelig at en tredjepart går gjennom det designarbeidet som er gjort for kvalitetssikring.
  • drift av tekniske anlegg, hvor en tredjepart kan gå gjennom en prosedyre eller utkast til en granskningsrapport før publisering.
  • tvistesaker hvor det er uenighet om virkelighetsbeskrivelse og hendelsesforløp.

En tredjepart skal være uhildet og ikke ha egeninteresse i saksutfall, konklusjon eller dom. Det betyr vanligvis at tredjepart ikke kan ha vært involvert i prosjektet eller prosessen tidligere. Det betyr normalt også at tredjepart ikke skal være i et pågående kundeforhold med noen annen involvert part.