Trondheim Consulting på 45 sekunder

 

JULI 2022

Vi vil gjerne introdusere våre tre studentansatte – Aleksandra Jekic, Silje Greidung og Annastina Levik!

Aleksandra skal begynne på 5. året (NTNU) innen informatikk med spesialisering i kunstig intelligens. Hun jobber som utvikler hos TroCo i sommer, der hun er leid ut til Inbario AS. Arbeidet hennes består i å lage en applikasjon som hjelper organisasjoner med mål- og risikostyring.

Silje skal begynne på 4. året (NTNU) innen industriell kjemi og bioteknologi, med spesialisering i prosessteknikk. Hun holder til på kontoret på Sunndalsøra i sommer, og jobber med prosessikkerhet, pålitelighet og utvikling av interne verktøy i blant annet Python.

Annastina skal begynne 3. året (BI) innen økonomi og administrasjon. Hun er fast deltidsansatt i TroCo, hvor hun jobber med likviditetsstyring og ulik bistand i den daglige drift.

Studentansettelser er verdifullt for både studentene og oss. De får bruke teoretisk kunnskap fra studiet i praktiske arbeidsoppgaver, samtidig som de får innblikk i teknisk sikkerhet og innovasjon i næringslivet. Tilbake får vi nyttige bidrag til virksomheten og nye perspektiver inn i prosjekter. Vi legger vekt på å gi Aleksandra, Silje og Annastina spennende og lærerike oppgaver som er kommersielt begrunnet. Vi i Trondheim Consulting er glade for å ha dere med på laget!

 

MARS 2022

Vi er glade for å kunne meddele at Trondheim Consulting AS er tatt opp som medlem i PDS-forum fra og med 2022. PDS-forum er et industriforum innen instrumenterte sikkerhetssystemer. Forumet administreres av SINTEF og er en videreføring av prosjektet PDS (Pålitelighet av datamaskinbaserte sikkerhetssystemer) som startet i 1986. Både Henrik Sivertsen og Trygve Leinum er fra før aktive deltakere i PDS forum. Trygve deltok første gang i perioden 1989 – 1996 som representant for Hydro U&P. Pålitelighet er del av vår kjernevirksomhet, og PDS forum er den arenaen hvor fagpersoner innen pålitelighet møtes. Vi ser frem til å fortsatt kunne delta aktivt. Deltakere i PDS er operatørselskaper, leverandørselskaper av regulerings- og sikkerhetssystemer, engineeringsselskaper, rådgivningsselskaper, Petroleustilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

 

JANUAR 2022

Trondheim Consulting AS har etablert avdelingskontor på Sunndalsøra. Det nye kontoret vil ha pålitelighetsanalyser, prosessikkerhetsstudier og risikoanalyser som tjenesteområde. Etableringen er et ledd i vår strategiske målsetning om å bli en foretrukket leverandør for å støtte driftsorganisasjoner og integratorer med prosjektering, system-engineering og driftsoptimalisering. Teamet på Sunndalsøra består av Henrik Sivertsen, Frank Aune og Trygve Leinum. Med dette har vi fått 70 år industrierfaring ombord. Neste skritt blir å rekruttere flere yngre krefter til våre to kontorer i Trondheim og på Sunndalsøra. Dette er moro!

Sunndalsøra en sommerdag. Hydro aluminiums fabrikk til venstre. (bilde fra sunndalnaeringspark.no)

 

KLIKK HER FOR TIDLIGERE OPPSLAG