Trondheim Consulting på 45 sekunder

NOVEMBER

Novemberbrev
Trondheim Consulting er for tiden i oppdrag hos to av operatørmiljøene i Trondheim. Vi har også blitt kontaktet av en tredje aktør som vi er i dialog med. Dette betyr at vi har greid å opparbeide bred anerkjennelse som teknisk rådgiver og leverandør av gode beslutningsunderlag. Vi fyller behov og bygger verdi. Vi har vist at vi forstår konsulentrollen.

For tiden er det utfordrende å møte etterspørselen. Vi søker derfor kontakt med erfarne rådgivere, særlig innen prosess og flow assurance/strømningssimuleringer. Vi sier det bare sånn, og så tar vi en prat dersom du er interessert. Sånn gjør vi det her. Ikke fort og gæli, men fort og rett. Men aldri fortere enn at man gis anledning til å være helt menneske. Akkurat nå finnes det konkrete og gode muligheter. Vi håper at du har lyst til å finne ut mer. Kontaktinformasjon finner du øverst til høyre.

Hilsen
-Odd Ivar Levik

 

OKTOBER

Søkes: Flere rådgivere
Vi har behov for å styrke oss innen flere disipliner, særlig følgende:

Prosess
Prosessikkerhet
HAZOP og HAZID
Flow assurance
Teknisk sikkerhet
Risikostyring

 

SEPTEMBER

Risiko – hva er det for noe?
Ja, hva er det egentlig? Her er noen kilder til inspirasjon og forklaring:

https://snl.no/risiko
https://jusleksikon.no/wiki/Risiko
http://www.ptil.no/risiko-og-risikoforstaelse/notat-om-risikobegrepet-i-petroleumsvirksomheten-article11884-823.html
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/vurdering-av-personvernkonsekvenser/risikovurdering/

 

AUGUST

Breddekompetanse
Trondheim Consulting kan velge blant 30 konsulenter fra de fleste offshore ingeniørdisipliner når vi setter sammen team. Vi har selvgående og erfarne seniorer som tar føring. Innen olje og gass kan vi bekle roller i hele verdikjeden; studier, EPCIC, drift, vedlikehold og teknisk integritet. Og vi trives på begge sider av bordet. Vi har oppfølgerkompetanse, og kan inngå i team på operatørsiden. Vi har også engineeringkompetanse, og kan bidra til at kontraktøren kommer opp med gode løsninger. Det er en klar styrke at oppfølgerteamet hos kjøper vet hvordan livet er på den andre siden av bordet – og omvendt; at engineeringteamet har erfaring med å sitte som mottaker og være den som skal drifte et anlegg etter at det er overlevert.

 

JULI

Kjernekompetanse
Der fagområdene prosess og teknisk sikkerhet møtes, finner vi et tredje fagområde – prosessikkerhet. Det er innen disse fagområdene at Trondheim Consulting har sin kjernekompetanse. Når man ser på hvilke årsaker som ligger bak storulykker i olje- og gassektoren, så er det nettopp prosesshendelser som går igjen. I tillegg kommer menneskelig feil som et viktig forklaringselement. Teknisk sikkerhet er nemlig ikke alltid så teknisk. Det er en tett forbindelse mellom teknisk sikkerhet og operasjonell sikkerhet.

 

JUNI

Teknisk kommunikasjon
Kurset Hvorfor er det viktig å skrive godt settes opp på ny 5. juni.  Vi skal snakke om hvorfor det faktisk gir verdi å skrive godt. Det nesten uendelige temaet om hvordan skrive godt blir også berørt, men må nødvendigvis begrenses til et utvalg emner, særlig innrettet mot ingeniører og realister. Akkurat dette kurset er åpent kun for medlemmer i Tekna, men ta gjerne kontakt for å få satt opp eget kurs.

 

MAI

RNNP 2017
Rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2017 foreligger nå. Tallene viser positiv utvikling for en rekke risikoindikatorer. Samtidig øker antall alvorlige personskader på sokkelen, og tilbakemeldinger innen arbeidsmiljø, HMS-klima og opplevd risiko peker i feil retning.

 

APRIL

Pilene peker oppover!
2018 tegner til å bli betydelig bedre enn de siste par årene. Første kvartal var preget av aktiviteter mot operatører innen petroleum; både leveranser og sonderinger knyttet til studier. Vi opplever også at det kommer henvendelser om HAZOP fra anleggssektoren. Dette styrker profilen vår innen prosess, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet. 2018 blir et spennende år!

 

MARS

Sikkerhet er et verdivalg
Publikasjonen Sikkerhet – Status og Signaler 2017-2018 gir en grundig presentasjon av bakgrunnen for Petroleumstilsynets hovedtema for 2018: Sikkerhet er et verdivalg.

 

FEBRUAR

Sensero i farta!
Gründerne av Sensero AS er godt i gang med utviklingen av sin forretning. Sensero utvikler en software for monitorering av overføringstap i kraftnett. Årlig taper norske nettselskaper nesten 2 milliarder kroner på slikt overføringstap. Sensero utvikler en visualiseringsløsning som gjør at utbedringer av nettet kan rettes mot de delene av nettet der overføringstapet er størst. Sensero har kommet med i EUs innovasjonsprogram Climate KIC. Dette er EUs største privat-offentlige innovasjonspartnerskap. Satsningen rettes mot innovasjoner som reduserer menneskelig klimapåvirkning. Gjennom Climate KIC får Sensero rådgivning og assistanse i arbeidet med å utvikle sin forretning. NTNU Accel og Climate KIC har tildelt Trondheim Consulting rolle som rådgiver for Sensero. Det er vi stolte av å kunne si!

Glade innovatører: Dag Drejer (Sensero), Odd Ivar Levik (Trondheim Consulting), Magnus Helgeby (Sensero), Øyvind V. Aarø (Sensero).

 

JANUAR

Trondheim Consulting starter samarbeid med Innoteam
De to firmaene har så mye til felles at det var naturlig å se nærmere på hvilket potensial som kunne ligge i et samarbeid. Nå har dette konkretisert seg i form av en samarbeidsavtale. Trondheim Consulting flytter nå inn hos NTNU Accel i Trondheim. Dermed blir vi samlokalisert med Innoteam, og samtidig blir vi del av et større innovasjonsmiljø. Vi tror dette vil styrke profilen til begge firmaene og gi grunnlag for økt aktivitet. Trondheim Consulting håndterer i dag en portefølje på tre start-ups, og nå blir forholdene lagt vel til rette for mer.

Samtidig står firmaet støtt innen olje og gass, et marked vi ikke har tenkt å trekke oss ut av. Tvert imot – dette er en næring som kommer til å være betydelig i mange år framover. Med tretti assosierte konsulenter kan vi tilby stor bredde, særlig innrettet mot teknisk sikkerhet og prosess.

 

DESEMBER

Risiko og oppstartsbedrifter
Å etablere en bedrift er en risikoaktivitet. Mange oppstartsbedrifter avvikles det første året, og etter fem år er det de færreste som fortsatt eksisterer. Likevel er det en jevn strøm av modige mennesker som våger spranget. Fordi det er så ufattelig givende. Og: fordi man er villige til å ta risiko. Som samfunn har vi kommet oss dit vi er fordi mennesker alltid har vært villige til å ta risiko. Av og til kommer påstanden om at hvis man bare har trua og står på, så vil man lykkes. Det er dessverre ikke riktig. Det hjelper ikke å ha trua, hvis det man har trua på ikke holder, hvis man jobber med et produkt som ikke markedet vil ha. Og det hjelper ikke å stå på hvis metodene er feil, eller man arbeider seg i gal retning. Derfor må man på et eller annet tidspunkt våge å investere tid og penger for å jobbe fram relevant kunnskap om markedet og gode beslutninger om metoder. Man må altså putte ressurser inn i noe som kanskje ikke vil lykkes. Man må ta risiko. Det er ingen veg utenom. Det går likevel an å gjøre noe med hvor stor risiko man tar. Risiko kan styres. Lista kan gjøres lang, men om de tre punktene nedenfor er på plass, da ligger mye til rette for suksess.

  • Betalingsvillig marked: Det må finnes et marked. Det er et absolutt krav. Det er nødvendig å skaffe tilstrekkelig trygghet for dette. Markedsrisikoen må utforskes.
  • Relevant produkt: Å sette seg bak lukkede dører for å utvikle det perfekte produkt eller tjeneste kan innebære stor risiko. Man må ut; tidlig brukerinvolvering har mer enn én gang ført til nødvendig kursendring, og at man ender opp med noe som noen faktisk vil ha og betale for.
  • Kompetent team: Den ensomme gründeren som gjør suksess er sjelden. Sterke team har større sannsynlighet for å lykkes. Ved å danne et team oppnår man også risikodeling, og oppstartsbedriften får større ressurser å arbeide med. Hvis man går fra å være én til kanskje fire vil man oppleve en ny hverdag. Og det er bedre å eie 10% av en suksess enn 100% av noe som feilet.

Og så er det jo kapital, som de fleste oppstartsbedrifter behøver på et eller annet tidspunkt. Men hvis ikke de tre punktene ovenfor er tilfredsstillende håndtert vil det vise seg vanskelig å hente inn kapital. Og grunnen er – gjett – risiko. En investor kan gjerne tolerere at det ene punktet er svakt definert. Men hvis mer enn ett punkt er svakt er det vanligvis ikke noe kapital å hente. Men blir sendt hjem med oppgave å redusere bedriftens risiko.

Hvordan skal bedriften beskytte sine immaterielle rettigheter (IPR)? Her er utfallsrommet stort. Noen bedrifter har patent, men går likevel under. Andre har ingen form for beskyttelse, men lykkes. Noen oppstartsbedrifter har en stor IPR-risiko, og da kan god risikostyring være avgjørende for bedriftens fremtid.

Risikostyring er ikke bare noe for etablerte bedrifter og offentlig sektor. Ved bruke metoder fra risikostyring kan oppstartsbedrifter berede grunnen for egen suksess.

 

NOVEMBER

Barrierer – hva er det egentlig?
Petroleumstilsynets treminutters video om barrierer går rett på sak, og gir en fin introduksjon.

 

OKTOBER

Her er vi på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/11298786/

 

SEPTEMBER

Solan linjeforening ved NTNUs Entreprenørskole inngår samarbeid med Trondheim Consulting
Mye av virksomheten til Trondheim Consulting handler om innovasjon og forretningsutvikling. Da er det gledelig og motiverende å få samarbeide med Solan linjeforening ved NTNUs Entreprenørskole. Vi sponser foreningen i form av gratis veiledning og coaching til medlemmene. Slik får vi lov til å gi et lite bidrag som vi håper og tror kan hjelpe student-startups på vegen mot suksess. Dette er helt nytt – det er litt uklart hvor det bærer og hvilke prosjekter og idéer som kommer på bordet. Vi ser fram til en spennende tid. Dette kan jo føre til så mangt!

 

AUGUST

Olje og gass
Trondheim Consulting kan velge blant mer enn 30 konsulenter fra de fleste offshore ingeniørdisipliner når vi setter sammen team. Vi har selvgående og erfarne seniorer som tar føring. Innen olje og gass kan vi bekle roller i hele verdikjeden; studier, EPCIC, drift, vedlikehold og teknisk integritet. Og vi trives på begge sider av bordet. Vi har oppfølgerkompetanse, og kan inngå i team på operatørsiden. Vi har også engineeringkompetanse, og kan bidra til at kontraktøren kommer opp med gode løsninger. Det er en klar styrke at oppfølgerteamet hos kjøper vet hvordan livet er på den andre siden av bordet – og omvendt; at engineeringteamet har erfaring med å sitte som mottaker og være den som skal drifte et anlegg etter at det er overlevert.

Forretningsutvikling
Vi har også oppgaver innen forretningsutvikling og innovasjon for andre. Pågående prosjekter er på teknologiområder som maskinsyn og automatisering, instrumenterte barrierer og risikostyring. Vi har kapasitet til å hjelpe flere med å ta gode tanker fra idéstadiet og frem til kommersialisering.

 

 

 

KLIKK HER FOR TIDLIGERE OPPSLAG