Trondheim Consulting bistår i drift og vedlikehold av offshoreinstallasjoner. Et viktig referanseoppdrag fra de siste årene er langvarig utleie til et norsk oljeselskap, hvor konsulenten hadde fullt teknisk ansvar for barrierer og systemer for aktiv brannbekjempelse (deluge, CO2), passiv brannbeskyttelse, rømning/redning/evakuering (livbåter m.m.) og eksplosjonsbeskyttelse på en produksjonsplattform på norsk sokkel. Feltoppganger og systemtester offshore var sentrale oppgaver i dette arbeidet.

Vi er godt kjent med verktøy og systemer, så som SAP for vedlikeholdsstyring, PIMS for risikostyring, ARIS for prosesstyring, unntaksbehandling, utvikling og forbedring av programmer for forebyggende vedlikehold, og testing av komponenter og systemer som for eksempel delugeanlegg.