Trondheim Consulting bistår i drift og vedlikehold av offshoreinstallasjoner. Et viktig referanseoppdrag er langvarig utleie til et norsk oljeselskap, hvor konsulenten hadde fullt teknisk ansvar for barrierer, systemer og det forebyggende vedlikeholdsprogrammet for aktiv brannbekjempelse, passiv brannbeskyttelse, rømning/redning/evakuering og eksplosjonsbeskyttelse på en produksjonsplattform på norsk sokkel. Feltoppganger og systemtester offshore var sentrale oppgaver i dette arbeidet. Medvirkning innen korrektivt vedlikehold lå også på det samme oppdraget og i flere andre oppdrag de senere år.

Vi er godt kjent med verktøy og systemer, så som SAP for vedlikeholdsstyring, PIMS for risikostyring, ARIS for prosesstyring, unntaksbehandling, utvikling og forbedring av programmer for forebyggende vedlikehold, og testing av komponenter og systemer som for eksempel delugeanlegg.