Fastkonsulenten er Trondheim Consultings løsning for privatkunder; lansering høst/vinter 2019. I mellomtiden er det selvfølgelig bare å ta kontakt på vanlig måte.

e-post: oil@troco.no

tlf.: 928 35 305