Et behov for feltbefaringer og dokumentasjon kan oppstå som er for omfattende til å kunne utføres samtidig som de daglige oppgaver skal ivaretas. Da kan det være et alternativ å sette oppgaven ut til en ekstern part. En fordel med dette er at de normale, daglige oppgaver ikke vil bli skadelidende. En ekstern part kan komme inn for en kortere periode for kun å gjøre befaring med påfølgende rapportering. Dette er effektivt, og kan – avhengig av arbeidsomfanget – kan være gjort unna på kort tid.

Trondheim Consulting kan bistå med feltbefaringer og dokumentasjon. Vi er kjent med arbeidsformen offshore, og kommer raskt i arbeid og produserer resultater. Befaringer kan også være aktuelt i byområder, eller i fjell og skog. Vi dokumenterer befaringen godt og etter kundens ønsker, med tekst, bilder og video, avhengig av behov.