Trondheim Consulting er en erfaren rådgiver for oppstartsbedrifter. Dersom dette er et relevant tema for deg, så håper vi at du leser videre. Ta gjerne kontakt hvis du vil diskutere nærmere. 

For tiden er vi involvert i fem oppstartsbedrifter.

Inbario AS utvikler en programvare for barriere- og risikostyring. Bedriften har en egen, patentsøkt løsning for visualisering og en patentsøkt metode for aggregering. Inbario er tilkjent støtte fra Innovasjon Norge og utviklingsprosjektet er innvilget SkatteFUNN. Trondheim Consulting representerer eierinteresser, og arbeider som del av Inbario-teamet. 

Fillgood AS utvikler et system som hindrer feilfylling av drivstoff på biler. Løsningen har god skalerbarhet, og er like egnet for nye biler som for ettermontering. Fillgood er tilkjent støtte fra Innovasjon Norge, og er tatt opp ved NTNUs universitetsinkubator, NTNU Accel. Trondheim Consulting representerer eierinteresser, og arbeider som del av Fillgood-teamet.

Survey AI Technologies AS utvikler en SaaS-løsning for intelligente spørreskjema. Med løsningen til Survey AI sikres det at man stiller gode spørsmål som faktisk bygger opp under formålet til spørreundersøkelsen. Trondheim Consulting er engasjert som rådgiver for Survey AI gjennom vårt samarbeid med NTNU Accel AS.

SKIE AS utvikler smart, energiproduserende solskjerming. Løsningen øker bygningers evne til å være selvforsynte med energi, og tilbyr en ny dimensjon i høsting av fornybar energi ved å aktivere bygningsfasader. Trondheim Consulting er engasjert som rådgiver for SKIE gjennom vårt samarbeid med NTNU Accel AS.

AllerNITE utvikler medikamentfrie løsninger for å gi allergikere en god natts søvn. Slik vil allergikere oppleve bedre livskvalitet, få overskudd til å delta i det sosiale liv, bli mer deltakende i arbeidslivet, og generelt få en bedre tilværelse. 

Det er stor variasjon i hvilke avtaleformer som gjøres mellom oss og oppstartsbedriften. Den enkleste samarbeidsformen er at vi bistår på timebasis. Men vi vurderer gjerne å gå inn på eiersiden. I slike tilfeller blir vi dypt engasjert som en fullverdig del av gründer-teamet, og arbeider gratis eller på lave timerater.

Vår bransje er utsatt for en del kritikk fordi enkelte aktører selger bistand i forbindelse med SkatteFUNN på betingelser som er urimelige for oppstartsbedriften. Hos oss er det ikke sånn. Som nevnt innledningsvis – ta gjerne kontakt, så får du høre mer, og så ser vi hvor det bærer hen.

NTNU Accel avvikles fra 1.2.2020. Deretter videreføres inkubatorvirksomheten inn i 6AM. Trondheim Consulting blir med som rådgiver, og har samarbeidsavtale med 6AM.