Tredjepartsvurderinger og verifikasjoner kan være aktuelt i mange situasjoner. Noen vanlige tilfeller er:

  • design av tekniske anlegg, hvor det er ønskelig at en tredjepart går gjennom det designarbeidet som er gjort for kvalitetssikring.
  • drift av tekniske anlegg, hvor en tredjepart kan gå gjennom en prosedyre.
  • deltakelse i granskning etter uønskede hendelser.
  • tvistesaker hvor det er uenighet om virkelighetsbeskrivelse og hendelsesforløp.

En tredjepart skal være uhildet og ikke ha egeninteresse i saksutfall, konklusjon eller dom. Det betyr vanligvis at tredjepart ikke kan ha vært involvert i prosjektet eller prosessen tidligere. Det betyr normalt også at tredjepart ikke skal være i et pågående kundeforhold involverte parter, men dette varierer avhengig av sakens art, alvorlighet og omfang. Saker med utgangspunkt i en teknisk svikt er generelt mindre følsomme enn saker hvor det har vært brudd på prosedyre, forskrift eller lignende.